Avtal mellan C&N Sweden AB (nedan Poststugan), 969786-7142 och Hyrestagaren (nedan Kunden).

§1 Poststugan:s uppdrag; att sorterar dagligen inkommen post till Kundens postbox. Detta gäller även post via kurir och övriga transportörer.

§2 Kundens kontakt med Poststugan; All kontakt med Poststugan skall kunden identifiera sig med valt lösenord eller id-kort för att eliminera risken för att obehörig kommer över posten.

§3 Poststugan:s ansvar för förlorad post. Poststugan ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förekommen post. Poststugan ansvarar heller inte för förändringar i adressen.

§4 Nyckeldeposition betalas tillbaka till kunden endast om nyckeln är i funktionsdugligt skick och om den lämnats tillbaka innan kontraktstiden gått ut.

§5.1 Genom detta avtal upplåter Poststugan nyttjanderätten till i detta avtal angiven postadress, hyresavtalet avser uthyrning av postadress:

Hyrestagaren Box xxx,  211 65 Malmö

§5.2 All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till en omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

§5.2.1 Det är under inga omständigheter tillåtet att använda Poststugan:s postboxar som en folkbokföringsadress. Däremot rekommenderar vi att registrera boxadressen som en särskild postadress.

§7 Kunden nyttjande av postboxen Kunden garanterar Poststugan att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag. I händelse av att detta ändå sker förbehåller sig Poststugan rätten att avsluta hyresperioden omedelbart.

§8 Betalning av hyresperiod. Förlängning av perioden sker automatiskt om inte uppsägning sker skriftligen senast 2 veckor innan hyresperioden slut.

§9 Betalning sker enligt överenskommen betalningsmetod vid uppstart av hyresavtalet. Påminnelse avgift debiteras vid försenad betalning.

§10 Det är kundens ansvar innan hyresperioden slut att ändra sin adress, Poststugan erbjuder ingen eftersändning efter hyresperiodens slut. Svensk adressändring kan ej heller utföra detta.

§11 Behandling av inkommande post efter avslutad hyresperiod. Efter avslutad hyresperiod kommer Poststugan att på ett säkert sätt att destruera all inkommande post. Returnering av post till avsändaren sker alltså inte.

§12 Poststugan återbetalar ej av kund erlagda hyror eller betalning avseende andra tjänster. Återbetalning av medel för ej utnyttjade hyresperioder eller eftersändningar återbetalas ej.

§13 Godkännande av avtalet Kunden godkänner detta avtal genom att klicka på Godkänn avtal på registreringssidan

GDPR

Poststugan ansvarar för de personuppgifter som sparas i vår kunddatabas. Vi behöver dina personuppgifter så som, personnummer, namn, nuvarande adress, mail och mobilnummer för att kunna registrera din nya postbox adress hos oss. Vi kommer spara dina uppgifter i maximalt 9 månader efter du har avslutat din hyresperiod på Poststugan därefter kommer vi ta bort dem från vårt kund register.

Om hyreskontraktet ej förnyas hanteras posten enligt följande:

Dag 1-30        Post delas ut som vanligt, men förstörs i vår dokumentstrimlaren om inte hyrestagaren hämtar posten inom 30 dagar efter kontraktets sista dag

Dag 30-          Poststugan tar inget ansvar för post som kommer till adressen utan den kommer att strimlas.