ensv

 Behöver du en ny postadress eller postbox?

  • Är du ny i stan och lyckas inte få tag på en fast bostad och behöver en postbox eller postadress?
  • Flyttar du runt ofta och behöver en fast adress där du kan hämta din post?
  • Bor du i andrahand och behöver en alternativ postadress eller postbox?
  • Reser du mycket och behöver posten skickat till di oavsett var du är?
  • Har du startat ett företag eller en förening och behöver en annan adress?
  • Bor eller jobbar du utomlands och är i behov av en adress i Sverige?
  • Behöver du hyra 3, 6 eller 12 månader, vi hyr ut efter dina behov!
  • Vi hjälper dig med myndighetskontakterna.

Kom in till oss, vi har din nya postadress och postbox!

Det finns många olika anledningar att ha sin postadress eller postbox hos oss, det går dessutom snabbt och enkelt.

Kontakta oss på postmaster@poststugan.se.